احداث خط تولید ABS-Rubber

مهمترین طرح توسعه پتروشیمی جم تولید ABS ( اکریلونیتریل بوتادین استایرن ) است که در فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) احداث خواهد شد. بر اساس این طرح که پیش بینی می شود در سال 1397 به بهره برداری برسد، سالانه 200 هزار تن ABS و 36 هزار تن Rubber تولید خواهد شد. مطالعات بازار ABS بر پایه گزارش ICIS در اکتبر 2013 انجام گرفته است. بر اساس این مطالعه مصرف ABS در سال 2012 حدود 616 میلیون تن است که این مقدار در سال 2013 با دو درصد رشد همراه بوده است و پیشبینی های انجام گرفته تا سال 2025 حاکی از 4 درصد رشد سالانه است. عمده مصرف ABS در تولید لوازم الکترونیکی و سپس لوازم و قطعات خودرو است و میزان مصارف آن در نواحی مختلف جهان نیز متفاوت است.

در حال حاضر، ظرفیت تولید ABS در داخل کشور حدود 70 هزار تن در سال است. اما باید توجه داشت که تولید واقعی قطعا کمتر از ظرفیت اسمی می باشد. پیشبینی مصرف این محصول در بازار داخل در سال 2017 حدود 100 هزار تن است که با اختصاص درصدی از ABS تولیدی در مجتمع پتروشیمی جم به میزان 40 هزار تن، نیاز بازار مرتفع و با توجه با تولید 200 هزار تنی این شرکت در سال ، مازاد تولید مجتمع یعنی مقدار 160 هزار تن به عنوان ظرفیت صادراتی در سال 2017 پیش بینی می شود .

سرمایه کل طرح 14.489.487 میلیون ریال، نرخ بازده داخلی 36/25 (IRR) درصد و نرخ بازده داخلی سهامداران IRRE) 96/40) درصد برآورد شده است. خاورمیانه (عمدتاً ایران و عربستان) بعنوان تولیدکنندگان مطرح نفتا و LPG و متعاقباً تولیدکنندگان مواد اولیه ABS مانند استایرن و بوتادین در سطح جهانی به شمار می روند و از این رو تولید این محصول در ایران، مزیت رقابتی عمده ای در کاهش هزینه های تولید برای تولید مواد اولیه و هزینه حمل ونقل آن داراست.

در مقایسه با تولیدکنندگان بزرگ ABS در منطقه آسیای شرقی، نزدیک بودن منطقه خاورمیانه به بازار اروپا از دیگر مزیت های رقابتی در کاهش هزینه حمل و نقل و زمان انتقال خواهد بود. از مزیت های تکنولوژی مورد استفاده در این طرح، کاهش هزینه تولید، حداقل مواد اولیه باقی مانده (واکنش نداده) در محصول و بکارگیری آن در صنایع بهداشتی و لوازم منزل است که از بازارهای با رشد فزاینده شناخت می شود. پایین بودن مقدار پساب خروجی در حد بسیار ناچیز از دیگر مزایای زیست محیطی تکنولوژی انتخاب شده در این طرح است.

برخی دیگر از پروژه های این شرکت عبارتند از :

  • پروژه خط خوراک بوتان
  • بوتن - 1
  • تصفیه خانه شهرک
  • نصب بویلر
  • مطالعات جامع برق مجتمع (اصلاح ضریب توان مصرف)
  • جایگزینی خطوط آب خنک کننده از GRP به کربن استیل
  • ساخت کوره گازی الفین
  • تأمین و اجرای سیستم CCTV در انبارهای شیمیایی و قطعات