خط مشی مدیریت یکپارچه پتروشیمی جم(IMS)

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات الفینی کشور به منظور کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی پتروشیمی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز سازمان و تحقق ماموریت شرکت از طریق ارزش‌آفرینی و کسب سود برای ذینفعان سازمان خود را ملزم به تلاش در محورهای ذیل می‌داند:
 1. تلاش در راستای بهبود مستمر فرایندهای زنجیره ارزش سازمان با تکیه بر پایش، بهینه‌سازی و نوآوری در فرآیندها
 2. مشتری‌مداری بر مبنای تولید محصولات و ارایه خدمات با کیفیت، آگاهی از نظرات و پاسخگویی به شکایات و کسب رضایت مشتریان بر اساس ایجاد ساختاری نظام‌مند
 3. کاهش ضایعات و آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و تلاش به منظور بکارگیری فرایندهای تولید پاک
 4. مصرف بهینه انرژی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه، رعایت قوانین و تامین تجهیزات با کارایی انرژی مطلوب
 5.  توانمندسازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره‌وری
 6. ایجاد تعامل پویا با ذینفعان سازمان و تکیه بر همدلی، مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی آنها 
 7. ایجاد و گسترش محیط کار ایمن و سالم با رویکردی پیشگیرانه
 8. تلاش جهت حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی 

ما برای حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظام‌مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف، رعایت الزامات استانداردهای:

 • مدیریت کیفیت: ISO9001 ، ISO10002 و ISO10004
 • مدیریت زیست محیطی: ISO14001 و ISO50001
 • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: OHSAS18001

را در دستور کارسازمان قرار داده وخود را متعهد به بازنگری دوره‌ای سیستم‌های مدیریتی، رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می‌دانیم.

 

سید حسین میرافضلی 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 

1000-D-001/05 :کد مدرک

94/9/8 :تاریخ