پروژه ها و طرح های آینده

برنامه های آینده
 1. تکمیل زنجیره ارزش.
 2. تکمیل پروژه های ABS-Rubber.
 3. تبدیل محصولات فعلی به محصولات با ارزش بالاتر از طریق پروژه های نظیر ABS.
 4. توسعه تولیدات میانی به منظور ارزش آفرینی بیشتر.
 5. بهینه سازی فرآیندهای تولید و توسعه محصول.
 6. برنامه ریزی برای مصرف اتیلن مازاد تولید و امکان خرید و احداث یک واحد پلی اتیلن جدید.
 7. پروژه تامین خوراک کافی برای ظرفیت صد در صد مجتمع (امکان سرمایه گذاری در یکی از فازهای پارس جنوبی).
 8. مشارکت در سرمایه گذاری طرح PDH.
 9. افزایش توان صادراتی.
 10. توسعه بازارهای جدید از طریق افزایش تولید و یا تامین از طریق سایر تولید کنندگان.
 11. تحول در ساختارهای سازمان، بهبود سیستم ها و فرایندها.
 12. توسعه منابع انسانی.
 13. بهبود فرآیندهای لجستیک سازمان.
 14. تدوین برنامه استراتژیک سازمان.
 15. اخذ گواهینامه و جایزه ملی تعالی.
اهم پروژه های در دست اقدام
کد نام پروژه محل پروژه
1 مهندسی ABS-SBS* فاز 2
2 مخازن صادراتی بوتن -1 بوتن-1
3 ساختمان و سر درب اصلی آفسایت
4 ساختمان سایت آفیس سر درب شماره 2 آفسایت
5 جایگزینی خطوط آب خنک کننده از GRP به کربن استیل فاز 1
6 ساخت هفتمین کوره گازی واحد الفین فاز 1
7 ایستگاه متمرکز Loading Arm   فاز 1