• اسلایدر کنگان

توسعه پلیمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان مجری پروژه PDH/PP یکی از پروژه های مهم شرکت پتروشیمی جم می باشد که با راه اندازی دو کارخانه تولید پروپیلن و پلی پروپیلن در دهه فجر سال جاری اجرایی خواهد شد .

این پروژه با توجه به مزیت های دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی، روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Cracker های گازی و پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی، به سرعت در حال پیشرفت می باشد.

کلیه مطالعات اولیه در خصوص مقایسه فنی و اقتصادی روش های Purpose-On در تولید پروپیلن و با تمرکز بر امکان سنجی تاسیس ایجاد فاز سوم پتروشیمی جم انجام شده است که یک واحد تولید پروپیلن با استفاده از تکنولوژی دی هیدروژناسیون پروپان PDH (و یک واحد جدید تولید پلی پروپیلن به سرعت در حال پیگیری و انجام می باشد.

 

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس شاهین حسینی می باشد.