• اسلایدر خط مشی مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت آموزش

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات الفینی کشور در راستای کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی پتروشیمی تلاش دارد تا به یک سازمان یادگیرنده برتر مبدل گردد. با عنایت بر این باور که آموزش رکن اصلی گسترش و توسعه سازمان می باشد، لذا این شرکت بمنظور ارتقاء مهارتها و توانمندیها و شایستگی های علمی و فنی کارکنان، سیستم مدیریت آموزش خود را بر مبنای استاندارد ISO10015 طراحی نموده است و از طریق بهره گیری از تکنولوژی روز و نرم افزارهای کاربردی مناسب، بدنبال دستیابی به اهداف کلان ذیل می باشد:
  1. ارائه آموزش مبتنی بر تامین نیازهای واقعی با نگرش آینده نگر و زمینه ساز برای تغییرات بالنده شرکت از طریق ارتقا سطح دانش و افزایش مهارتهای فنی کارکنان.
  2. بهبود فرآیند آموزش و سطح رضایتمندی کارکنان از طریق ایجاد ارتباط موثر.
  3. تولید دانش در سازمان از طریق ارائه مقالات، کتب وسایر فعالیتهای دانشی.
  4. تبادل دانش و تجربه با سایر شرکتها از طریق تعامل در خدمات.
  5. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پیمانکاران.
  6. بالا بردن فرهنگ دانشی و مهارتی خانواده کارکنان.

مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد خود نسبت به موارد فوق، از کلیه همکارن محترم انتظار دارد تا در جهت تحقق این خط مشی تلاش شایسته را مبذول فرمایند.

سید حسین میرافضلی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

1000-D-001/05 :کد مدرک

تاریخ: 1394/09/08