تقدیرنامه ها

تقدیرنامه اظهارنامه95
جایزه تعالی 1394
تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91
تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
تقدیرنامه برای تعالی 1390
تقدیرنامه برای تعالی 1391
تقدیرنامه برای تعالی 1392
تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید