دریافت کاتالوگ

چنانچه مایل باشید می توانید هریک از کاتالوگ های خانواده Print Media پتروشیمی جم را در فرمت pdf از طریق لینک های زیر دریافت نمایید.

technical catalogue general catalogue attachment catalogue
Annual catalogue Application catalogue Summary Technical
گزارش سالانه 1391