فرم های الکترونیکی

شرکت پتروشیمی جم در راستای الکترونیک کردن فرایندهای خود اقدام به تولید فرم های الکترونیکی بخشی از فعالیت های خود نموده است. لذا خواهشمندیم از طریق فرم های زیر اقدام به ثبت نام نمایید تا در صورت نیاز پس از بررسی های لازم با شما تماس گرفته شود.

از طرف دیگر اگر مصرف کننده یکی از محصولات این شرکت می باشید خواهشمندیم از طریق فرم های سنجش رضایت مشتریان نظرات خود را با ما مطرح نمایید. نظرات گرانقدر شما به صورت دقیق بررسی شده و در صورت نیاز با شما ارتباط برقرار می شود.