واحد بوتادین

واحد بوتادین
واحد بوتادین پتروشیمی جم تحت لیسانس BASF آلمان و مهندسی اصولی شرکت لورگی و توسط مهندس تفصیلی ناموران با تولید سالانه metric ton 115587  بزرگترین واحد تولید کننده ی 1-3 بوتادین ایران می باشد.
واحد BD به ناحیه های زیر تقسیم بندی می شود:
  1. واحد (PLANT)
  2. مخازن ذخیره سازی (Storage Facilities)
جداسازی 1-3 بوتادین از برشهای C4 به روش تقطیر معمولی و ساده امکان پذیر نیست به دلیل اینکه بیشتر ترکیبات C4-Cut نقاط جوش نزدیک به هم دارند و احتمال تشکیل آزئوتروپ وجود دارد.
BASF توانست از فراریت بیشتر ترکیبات در یک حلال انتخابی بهره بجوید این حلال انتخابی (NMP (Normal methyl pyrolidone نام دارد که حدوداً شامل 8.3% وزنی  آب می باشد و به عنوان حلال انتخابی در مراحل تقطیر استخراجی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-3 بوتادین خام به وسیله تقطیر استخراجی گرفته می شود و در مرحله ی تقطیر خالص سازی می شود.

محصولات واحد بوتادین

محصولات واحد بوتادین