عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته چهارم(96/02/04)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1EX33003درب کارخانه پالت چوبی 
2525182508 درب کارخانهپالت چوبی
 BL3OFF2110 درب کارخانه پالت چوبی 
52518OFF2  165درب کارخانه پالت پلاستیکی