• اسلایدر بورس کالا

عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته نوزدهم(96/05/10)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1EX51012انبار کارخانهپالت چوبی
2HD52505UV1012انبار کارخانه پالت چوبی
3 BL32002 انبار کارخانه پالت چوبی 
4 BL3/Off1132 انبار کارخانهپالت پلاستیکی 
5 HD5000S/Off1770  انبار کارخانهپالت پلاستیکی