عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته هفتم(96/02/19)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1525183003 درب کارخانهپالت چوبی
2LL22501AA110درب کارخانه پالت پلاستیکی