پارک صنعتی گوهر افق

شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق

پارک استایرن نخستین پارک صنعتی در بخش صنایع پتروشیمی در کشور محسوب می شود که بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی عسلویه در سال 1388 فعالیت خود را شروع نمود و طبق برنامه، این مجموعه می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی گردد. این پارک به عنوان زنجیره تولید محصولاتی با ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه عسلویه ساخته خواهد شد. چهار کارخانه مربوط به پتروشیمی جم، شیمیایی صدف عسلویه، کیمیا صنایع دالاهو  و پارس پلی استایرن( انتخاب) در محوطه پارک صنعتی مورد نظر که به مساحت تقریبی 40 هکتار می باشد قرار گرفته اند. خوراک مشترک چهار پروژه مستقر در پارک، استایرن منومر تولیدی پتروشیمی پارس بوده و به همین دلیل پارک صنعتی موردنظر را "پارک استایرن " نامیده اند که جهت اجرای بخش مشترک مورد نیاز خود، شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق رسماً در تاریخ 1393/03/07 با شماره 1865 ثبت گردید.

ظرفیت اسمی تولید واحدهای مستقر در پارک استایرن مجموماً 760 هزار تن در سال بوده که شامل محصولات زیر می گردد:

 • اکریلونیترل بوتادین استایرن و رابر (ABS/Rubber) پتروشیمی جم، با ظرفیت تولید 260 هزارتن در سال
 • لاستیک استایرن بوتادین امولسیونی (ESBR) شرکت شیمیایی صدف عسلویه با ظرفیت تولید 130 هزارتن در سال
 • پلی استایرن انبساطی (EPS) شرکت کیمیا صنایع دالاهو با ظرفیت تولید 120هزارتن در سال
 • پلی استایرن پتروشیمی انتخاب با ظرفیت تولید 250 هزار تن در سال

شرکت پتروشیمی گوهرافق متولی اجرای بخش مشترک پروژه های فوق بوده و شامل اجرا و نگهداری تأسیسات زیر می گردد:

 • شبکه های دریافت و توزیع خوراک و یوتیلیتی از پتروشیمی های مبین/دماوند به واحدهای مستقر در پارک استایرن
 • شبکه های دریافت و انتقال گازهای زائد، فاضلاب های صنعتی و شیمیایی، پسابهای صنعتی و بهداشتی، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
 • حصارکشی، خیابان های ارتباطی، روشنایی بخش مشترک
 • ایستگاه های برق، گاز و شبکه توزیع آن
 • ساختمان های اداری، خدمات، درمانگاه، رستوران، انبارها، فضای سبز، آفسایت مشترک
 • مشعل و خط فلر مجموعه پارک استایرن
 • دروازه ها و حراست متمرکز مجموعه پارک استایرن
 • آتش نشانی و سیستم توزیع آب آتش نشانی

صاحبان سهام شرکت پتروشیمی گوهرافق در حال حاضر عبارتند از شرکت های پتروشیمی جم، صدف، انتخاب، دالاهو و هریک مالکیت 25% سهام شرکت پتروشیمی گوهرافق را دارا می باشند.

 جهت مشاهده وب سایت شرکت گوهر افق روی لینک زیر کلیک فرمائید.

httP://www.gopc.info