پتروشمیران

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص) با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تأسیس گردید و با توجه به افزایش روزافزون تعداد پروژه های پتروشیمی و عدم وجود ساختاری منسجم جهت انجام همزمان مهندسی و مدیریت (MC)  این قبیل طرحها در صنعت کشور، انجام مهندسی و مدیریت پروژه های پتروشیمیایی نیز به اهداف شرکت پتروشمیران نیزاضافه گردید و 37.27 درصد سهام این شرکت متعلق به پتروشیمی جم میباشد. (5 درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم متعلق به پتروشمیران میباشد.)
 
مهمترین فعالیت های شرکت پتروشمیران:
 احداث، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و هیدروکربوری، صنایع وابسته. 
ایجاد تاسیسات و تجهیزات لازم جهت تولید و تبدیل انواع محصولات پتروشیمی.
خرید و فروش، ذخیره و صادرات و تبدیل انواع فرآوردهها و مشتقات پتروشیمی، هیدروکربوری و صنعتی.
انجام عملیاتی مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری.
انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و نهایی طرحها. 
طراحی تفصیلی تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار.

 

 این شرکت افتخار دارد با استفاده از کارشناسان خبره صنعت پتروشیمی کشور و بهره گیری از تکنولوژی و دانش نوین مدیریت خط مشی خود را در سه قالب ذیل شکل دهد:
استفاده از توانایی و قابلیتهای کارشناسان مجرب.
 بهره گیری از دانش نوین مدیریت.
 استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری روز.
 
جهت مشاهده وب سایت شرکت پتروشمیران روی لینک زیر کلیک فرمائید. 

 

http://petrochemiran.com