توسعه انرژی پاد

شرکت توسعه انرژی پادکیش (TOPCO) در سال 1393 هجری شمسی در منطقه آزاد تجاری کیش به ثبت رسید تا از ظرفیتهای این منطقه به منظور توسعه فعالیت های خود در راستای حضور در عرصه های بین المللی بهره مند گردد. 
چشم انداز تاپکو به عنوان عضوی از خانواده بزرگ پتروشیمی جم «جهانی. متمایز» میباشد و مصمم است تا سال 1400 هجری شمسی بین صد شرکت برتر کشور قرار گیرد. تاپکو با تکیه بر اعتبار، دانش و مهارت نیروهای متخصص خود در شرکت پتروشیمی جم، با نگاهی متعالی که ریشه در تجارب ارزشمند پیشین دارد درصدد است به شرکتی توسعه یافته و نوآور با جایگاهی برتر و شایسته در کشور و عرصه ی بین المللی تبدیل شود.
مهمترین اهداف:
1. انجام امور بازرگانی فرآوردههای نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی
2. جذب و استفاده از نیروهای متخصص
3. تکمیل سبد محصولات
4. توسعه بخش لجستیک دریایی و زمینی
5. تاسیس دفاتر بازرگانی
6. ایجاد شبکه های توزیع مویرگی کارآمد در کشورهای مختلف جهان با هدف افزایش سهم بازار 
فعالیتهای عمده:
1. تامین کالا و خدمات موردنیاز پالایشگاههای نفت و گاز مجتمع های پتروشیمی
2. تأمین، نصب، تعمیر و نگهداری کلیه ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و تولیدی
3. انجام پروژه ها به روش EPC، EPCF، مدیریت پیمان و مشارکت
4. شرکت در مناقصه و مزایده های وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی
5. همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور افزایش سهم بازار
6. تأسیس، خرید و فروش سهام، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی
7. انجام کلیه امور مربوط به ساخت و ساز انواع ابنیه و ساختمانها
8. تهیه طرحهای توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها
 100 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.