چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۳, ۲۳:۲۶

نرم افزارهای سازمانی

لطفا جهت اتصال به سیستم های موجود در سطح  شرکت به روی لینک مورد نظر کلیک کرده و در صفحه باز شده
بعد از وارد کردن نام کاریری و کلمه عبور از سیستم مذکور استفاده فرمایید
.