سامانه های سازمانی

 

لطفا جهت اتصال به سیستم های موجود در سطح  شرکت به روی لینک مورد نظر کلیک کرده و در صفحه باز شده بعد از وارد کردن نام کاریری و کلمه عبور از سیستم مذکور استفاده فرمایید.

 

rollcall barid education 
 حضور و غیاب و ثبت مرخصی اتوماسیون اداری برید سامانه آموزش
 portal mail stock exchange
 درگاه سازمانی پست الکترونیک درگاه سهامداران

نوسا  

مدیریت دانش