مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
980201 مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین UPS AND ACCESSORIES مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم توام با ارزیابی کیفی
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مزایده شماره 01-98 فروش اقلام ضایعاتی مجتمع پتروشیمی جم
98-01 ۷ خرداد ۱۳۹۸ مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین دو دستگاه گاز کروماتوگرافی به همراه قطعات یدکی دو ساله
973471 مناقصه
JPC-952356 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین فیلم استرچ هود مجتمع پتروشیمی‌جم
JPC 973540 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین GRONDING AND BOLT مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم
JPC-971749 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع درخصوص تامین 500 کیلوگرم Molecular sieve adsorbent(Siliporite OPX 1.6MM,Main bed & Extrudates )مطابق با مشخصات فنی و استاندارد
JPC-972375 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع پتروشیمی جم
JPC-972657 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی واجد شرایط جهت تأمین TUBE A179 مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم تقاضای PJS-970175
JPC-970175 فراخوان
آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جهت تأمین 3600 تن پودر پیش اختلاط دوده(مستربچ مشکی) مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم
971647 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
980101 مزایده
آگهی شناسایی تامین کنندگان شرکت پتروشیمی جم
97-JPC-966047 فراخوان
فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین و نصب سیستم کندانس سازی فلرینگ استیلنی واحد بوتادین
98-02 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکارحمل و نقل زمینی صادراتی
98-01 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار عملیات تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی روی کانال ها و یا به عنوان پل بتنی روی آبروهاو موارد مشابه در سطح مجتمع پتروشیمی جم
97-23 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی انتخاب عملیات تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی روی کانال ها و یا به عنوان پل بتنی روی آبرو ها و موارد مشابه در سطح مجتمع پتروشیمی جم
97-23 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش املاک متعلق به پتروشیمی جم
97-04 ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ مزایده
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات منطبق و نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
971201 مزایده
فروش خودروهای مازاد از طریق مزایده عمومی
97-03 ۴ اسفند ۱۳۹۷ مزایده