مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تأمین Activated Carbon مجتمع پتروشیمی جم
96JPC21 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید VACCUM LOADER مجتمع پتروشیمی جم
96JPC20 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار پروژه ترمیم و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی مجتمع پتروشیمی جم
96-17 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کیسه سه لایه/ FFS
96JPC18 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه کنترل پنل مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC17 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژندار و RGA همراه با لوازم یدکی
96JPC16 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR
96JPC15 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان، نصب، راه اندازی و...
96-14 مناقصه
آگهی مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی
96-13 مزایده
آگهی مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی
96-15 مزایده
آگهی فراخوان عمومی مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان، نصب، راه اندازی و...
96-14 مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه با موضوع ارائه خدمات سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت
96-12 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین پالت چوبی
96JPC13 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انعقاد قرارداد خرید کیسه های جامبوبگ پتروشیمی‌جم
96JPC12 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تأمین مواد شیمیاییNALCO 1020B, NALCO 3332A, NALCO EC1405A, NALCO EC3197A مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC11 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت تامین ACTIVATED CARBON CG-2 مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC09 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت تأمین COD آنالایزر مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC08 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با موضوع انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات نقلیه مجتمع جم در عسلویه
96JPC07 مناقصه
آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش املاک متعلق به پتروشیمی جم
96-01 مزایده
آگهی فراخوان مناقصه عمومی با موضوع ارائه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای کارکنان و اداره رستورانهای شرکت پتروشیمی جم و جم صنعت کاران واقع در عسلویه
96JPC06 مناقصه