مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی فراخوان عمومی درخواست شماره :962534 - PJS خرید یک SUPERMICRO SERVER
PJS-962534 فراخوان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Mobile Pillar JIB Crane مجتمع پتروشیمی جم
97JPC02 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تأمین Pipes/Fittings& Flange/Valvesمجتمع پتروشیمی جم
97JPC01 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تأمین دیزل ژنراتور KIPOR مجتمع پتروشیمی جم
97JPC03 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه با موضوع تأمین پیچ و مهره مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC45 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شرکت در مناقصه شماره 33-96
96-33 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مزایده فروش املاک پتروشیمی جم
96-38 مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انعقاد قرارداد خرید کیسه های جامبوبگ مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC44 مناقصه
آگهی مزایده فروش ضایعات پلیمری شرکت پتروشیمی جم
961201 مزایده
برگزاری مناقصه انتخاب مشاور "پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه‌های مجتمع پتروشیمی جم" واقع در عسلویه
96-20 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Mobile Pillar JIB Crane
96JPC41 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Sheet Gasket KILINGER Graphite توام با ارزیابی کیفی
96JPC40 مناقصه
آگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد انبار
96-27 مزایده
آگهی فراخوان عمومی مناقصه انعقاد قرارداد ساخت، تأمین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC39 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Saab Rosemount Radar Tank Gauge توام با ارزیابی کیفی
96JPC38 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Atmer 163 توام با ارزیابی کیفی
96JPC37 مناقصه
آگهی مناقصه و فراخوان عمومی انتخاب "متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی"
96-30 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی با موضوع تامین Video Borescope مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC35 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی انتخاب "متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی"
96-30 مناقصه
آگهی تأمین کیسه سه لایه /FFS(به صورت کارمزدی) مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC32 مناقصه