مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی مناقصه عمومی انتخاب عملیات تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی روی کانال ها و یا به عنوان پل بتنی روی آبرو ها و موارد مشابه در سطح مجتمع پتروشیمی جم
97-23 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش املاک متعلق به پتروشیمی جم
97-04 ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ مزایده
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات منطبق و نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
971201 مزایده
فروش خودروهای مازاد از طریق مزایده عمومی
97-03 ۴ اسفند ۱۳۹۷ مزایده
تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی با موضوع انتخاب پیمانکار تامین دارو، درمان و راهبری درمانگاه های پتروشیمی جم
97-19 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی پیمانکار تامین دارو، درمان و راهبری درمانگاه ها
97-19 ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
971101 مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار طراحی، ساخت، نصب و اجرای پله‌های اضطراری (فرار) ساختمان دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران
97-20 مناقصه
آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکارحمل و نقل کانتینری
97-18 ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی از طریق مزایده عمومی شماره 02-97
97-02 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
آگهی مزایده عمومی شماره 01-97
97-01 ۴ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم
971001 مزایده
آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل اقلام بسته بندی مجتمع پتروشیمی‌جم
97-12 ,97-13 ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
97-11 ۷ دی ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت مناقصه انتخاب پیمانکار طراحی, تامین و نصب و راه اندازی سیستم های تکمیلی اعلان و اطفاء حریق مجتمع پتروشیمی جم به صورت EPC
  ۲۸ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل اقلام بسته بندی مجتمع پتروشیمی‌جم
97-12 , 97-13 ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
97-11 ۲۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی جهت عملیات تمیزکاری ،تست و تعمیرات احتمالی مبدل های حرارتی مجتمع پتروشیمی جم
97JPC-F-1 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت هودهای آزمایشگاهی مجتمع پتروشیمی جم
97JPC10 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تأمین ABB Electro-Pneumatic Positioner
97JPC11 مناقصه