آگهی فراخوان عمومی

فراخوان

971647

پتروشیمی جم

مدیریت تدارکات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جهت تأمین 3600 تن پودر پیش اختلاط دوده(مستربچ مشکی) مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد جهت تامین 3600 تن پودر پیش اختلاط دوده(مستربچ مشکی) مورد نیاز مجتمع، اقدام به شناسایی تولید کنندگان واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/02/18 مدارک مورد نیاز احراز صلاحیت مندرج در مدرک "چک لیست ارزیابی 18 تولید کنندگان" را در یک فقره پاکت در بسته و ممهور، با ذکر موضوع فراخوان (پودر پیش اختلاط دوده(مستربچ، مشکی))، نام و مشخصات و اطلاعات تماس شرکت برروی پاکت، به آدرس تهران، توانیر ، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 دبیر خانه محرمانه حراست شرکت پتروشیمی جم ارسال و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است:
- به پاکاتی که پس از مهلت مقرر ارسال شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
- تمامی صفحات مدارک ارسالی میبایست ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مجاز باشد.
- کلیه مدارک فراخوان مشتمل بر چک لیست ارزیابی تولید کنندگان، Datasheet کالای موضوع فراخوان در آدرس تارنمای شرکت پتروشیمی جم(www.jpcomplex.com) بخش مزایده و مناقصه، در دسترس می باشد.
تلفن تماس: 88654545-021  داخلی 327

 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم 

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.