سامانه استفاده شده برای جلسات مجازی، سامانه ادوبی کانکت می باشد.

سرویس جلسات مجازی با نصب کامپیوتر، تلفن همراه قابل استفاده است. 

 

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است