معرفی واحد تحقیق و توسعه

واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی جم فعالیت خود را از سال 1390 با در اختیار داشتن کارگاه‌های رئولوژی و دینامیک‌ـ‌مکانیک و آزمایشگاه‌های شیمیایی 1 و 2 آغاز نمود. از سال 1393 با پیوستن آزمایشگاه مرکزی شرکت پتروشیمی جم به این واحد، امکانات آزمایشگاهی آن توسعه یافت و آزمایشگاه‌های پلیمر، کروماتوگرافی گاز و شیمیایی به آن افزوده شد.

وظایف کلی این واحد عبارتند از گردآوری اطلاعات، ساماندهی و تعریف پروژه و اجرا یا نظارت بر انجام پروژه‌های تعریف شده در زمینه‌های مرتبط با فعالیت مجتمع شامل افزایش تولید، بهبود فرایند، توسعه محصول، رفع مشکلات عملیاتی و بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی. این امر با استفاده از توان علمی و تجربی پرسنل درون شرکت و در صورت نیاز با همکاری مراکز علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد. در این رابطه پروژه‌های متعددی تعریف، تصویب یا اجرا شده‌اند.

توانایی بالفعل و بالقوه پرسنل این واحد در کنار سایر نیروهای برگزیده شرکت پتروشیمی جم سرمایه ارزشمندی برای این شرکت در راستای تحقق اهداف کلان و استراتژی‌های تعریف شده می‌باشد. ما امیدواریم که بتوانیم در کنار سایر واحدهای مجتمع و با ایجاد شبکه تبادل اطلاعات با مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی معتبر داخلی و خارجی، پیش‌نیازها و ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستیابی شرکت به کسب جایگاهی شایسته در سطح بین‌المللی را در زمینه تولید و توسعه محصول، با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌ـ‌محیطی، فراهم آوریم. تجربیات به دست آمده از فعالیت‌های پژوهشی انجام گرفته در این واحد، سرمایه‌ای ارزنده برای شرکت پتروشیمی جم خواهد بود که دارای قابلیت عرضه به عنوان یک محصول نرم‌افزاری و سودآور ، از نظر مادی و معنوی، برای شرکت می‌باشد.

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است