احتراما به اطلاع متقاضیان محترم می رساند

 

تکمیل فرم و ثبت اطلاعات صرفاً برای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد

شرکت پتروشیمی جم هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام ثبت نام شوندگان نداشته و در صورت نیاز با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.

اطلاعات ثبت شده پس از زدن دکمه "ارسال" قابل تغییر نمی باشد.

 

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است