طرح های توسعه ای

در راستای ماموریت و اهداف کلان شرکت پتروشیمی جم و حرکت به سمت طرحهای توسعه ای ، دستیابی به موقعیت های برتر استراتژیک، تکمیل زنجیره تولید از طریق تولید دانش بنیان محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین افزایش ظرفیت واحدهای موجود و نهایتاً بررسی امکان اخذ وام ارزی منطبق با دستورالعمل های بین المللی به عنوان مسئولیت اصلی واحد مهندسی و طرحهای این مجموعه قرار داده شده است که در جهت نیل به این مهم انجام مطالعات امکان سنجی برخی از طرحهای توسعه ای کلان در حال انجام میباشد. لذا با توجه به امکانات و توانایی مالی سهامداران شرکت ضروری است در نهایت تصمیمات مقتضی در خصوص اجرا و تامین منابع مالی یک یا چندین طرح امکان سنجی شده توسط هیات مدیره و سهامداران اخذ گردد.

1.  طرح ساخت و راه اندازی واحد جدید PDH/PP

با توجه به مزیت های دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی، روند حرکت واحد های الفینی به سمت Cracker های گازی و پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی، مطالعات اولیه در خصوص مقایسه فنی و اقتصادی روش های On-Purpose در تولید پروپیلن  و با تمرکز بر امکان سنجی تاسیس ایجاد فاز سوم پتروشیمی جم شامل یک واحد تولید پروپیلن با استفاده از تکنولوژی دی هیدروژناسیون پروپان (PDH) و یک واحد جدید تولید پلی پروپیلن با همکاری شرکت Nexant و صاحبان تکنولوژی های فوق با هدف تولید محصولات با ارزش تر و جلوگیری از خام فروشی محصولات توسط واحد مهندسی و طرح ها صورت پذیرفت. متعاقبا پس از تکمیل گزارش فوق و اخذ مجوز های زمین و خوراک ، عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی در حال انجام بوده و به موازات مذاکرات با پیمانکاران بین المللی و همچنین بررسی تامین منابع مالی پروژه در حال انجام می باشد.

2.  طرح های بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد های موجود:

طرح های افزایش ظرفیت واحد های تولیدی موجود با هزینه تولید پایین تر محصولات  در مقایسه با واحد های جدید می تواند بعنوان یکی از اهداف اصلی هر واحد تولیدی قرار گیرد. با توجه به اینکه اینگونه طرح ها با حداقل هزینه خرید تجهیزات جدید و عمدتا از طریق بهینه سازی شرایط عملیاتی و ارتقاء تعدادی از تجهیزات موجود صورت می پذیرد لذا اجرای طرح های افزایش ظرفیت و بهینه سازی منجر به افزایش تولید با صرفه جویی در هزینه خواهد شد. در این راستا طرح های در دست اقدام واحد مهندسی و طرح ها بشرح ذیل می باشد:

2.1.  افزایش ظرفیت واحد الفین

در اینخصوص ضمن مذاکره با صاحبان تکنولوژی پروپوزال های مربوطه جهت انجام مطالعات فنی و اقتصادی جهت رفع مشکلات عملیاتی و تعیین بهترین سناریوی افزایش ظرفیت دریافت گردیده است و پس از برگزاری جلسات متعدد کلیه موارد بررسی گردیده  و شفاف سازی های فنی و قراردادی صورت پذیرفته است و شرکت پتروشیمی جم در مرحله عقد قراردادهای فوق می باشد.

2.2.  افزایش ظرفیت واحد HDPE

با توجه به اعمال تحریم های کشور آمریکا و قطع همکاری شرکت بازل که منتج به عدم ارائه کاتالیست های مورد تایید شرکت لایسنسور به شرکت پتروشیمی جم و سایر واحد های مشابه در ایران گردیده است، ضروریست تا گلوگاه های عملیاتی ناشی از جایگزینی کاتالیست های جدید بررسی و امکان بهینه سازی فرایند تولید با حداقل تغییرات در تجهیزات موجود در دستور کار شرکت پتروشیمی جم قرار گیرد. در این راستا پس از انجام مذاکرات فراوان با شرکت های صاحب نام بین المللی در نهایت در مرحله عقد قرارداد مربوط به انجام این مطالعات می باشیم. 

2.3.  پروژه Compounding:

با توجه به اینکه پتروشیمی جم یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات پلی الفینی می باشد و تولید محصولات پلیمری ABS نیز به زودی بخشی از سبد محصولات این شرکت خواهد بود، این امر ضروریست که پروژه های کامپاندینگ پلیمر های تولیدی با سیاست بکارگیری تکنولوژی های به روز جهانی در غالب مشارکت و همکاری با مجموعه های توانمند دانش بنیان داخلی و بین المللی در راستای ایجاد ارزش افزوده و همچنین تامین نیاز بازار های داخلی و بین المللی نیز در سبد پروژه های این شرکت قرارگیرد. در این راستا مذاکرات با شرکت های داخلی و خارجی در حال انجام می باشد.

3.  بررسی مشارکت در سایر طرح ها و یا خرید سهام شرکت های پتروشیمی

در این راستا در جهت افزایش تنوع محصولات، مدیریت مناسب تر چرخه خوراک و محصولات جانبی و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی شرکت پتروشیمی جم، امکان مشارکت و یا خرید سهام برخی طرح ها و شرکت های پتروشیمی از نقطه نظرات فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن برگزاری جلسات چند جانبه تخصصی ، گزارشات مربوطه جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم قرار داده می شود.