خط مشی مدیریت یکپارچه پتروشیمی جم(IMS)

 

پتروشیمی جم برای تولید و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و رقابت در بازارهای جهانی ایجاد شده است تا با جهت‌گیری کارآفرینانه و مشتری مداری، از طریق بکارگیری مشارکت سرمایه انسانی متعهد و ماهر، توسعه قابلیت‌های یادگیری، نوآورانه، شبکه ای و عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و احترام به محیط زیست، خلق ارزش و توسعه پایدار را رقم زند.از این رو خود را متعهد به تلاش در راستای محورهای ذیل می داند :

1.      افزایش پایدار تولید و تکمیل زنجیره ارزش محصولات

2.      ارتقا کیفیت محصولات و ارائه خدمات مطلوب در راستای تامین رضایت مشتریان

3.      افزایش سهم در بازارهای بین المللی

4.      تلاش در راستای پیشگیری از آلودگی محیط زیست با تمرکز بر فرایندهای تولید پاک

5.      پشتیبانی از تامین ، طراحی و ارایه محصولات و خدمات کارآمد انرژی و بهبود مستمر عملکرد انرژی

6.      اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حذف و کاهش خطرات و ریسکهای  ایمنی و سلامت شغلی  جهت تامین شرایط کاری ایمن و سالم برای پیشگیری از مصدومیت و بیماری های ناشی از کار

7.      توانمند سازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره وری

ما برای حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظام مند ونیز در دسترس بودن اطلاعات و منابع لازم برای تحقق اهداف خرد و کلان در حوزه های مدیریت کیفیت،محیط زیست،انرژی،ایمنی و سلامت، رعایت الزامات استانداردهای:

سیستم مدیریت کیفیت:ISO9001:2015                        

سیستم مدیریت زیست محیطی:                ISO14001:2015

سیستم مدیریت انرژی :                           ISO50001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:ISO45001:2018  

را در دستور کار سازمان قرار داده و خود را متعهد به بهبود مستمر، بازنگری دوره ای سیستم های مدیریتی، رعایت کلیه تعهدات، قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.
 
 
محمدرضا سعیدی
                                                                                                             مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

 

کد مدرک:  1000-D-001/08

تاریخ:1399/07/01