خط مشی مدیریت یکپارچه پتروشیمی جم(IMS)

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات الفینی کشور با رویکرد توسعه متوازن جهت کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشم انداز از طریق ایجاد ارزش افزوده برای همه ذینفعان سازمان خود را ملزم به تلاش در محورهای ذیل می داند:
1. افزایش میزان تولید و دستیابی به تولید فراتر از ظرفیتهای اسمی مجتمع
2. تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مطلوب در راستای تامین رضایت مشتریان
3. تلاش در راستای پیشگیری از آلودگی محیط زیست با تمرکز بر فرایندهای تولید پاک
4. ارتقا بهره وری انرژی با تاکید بر تخصیص منابع مورد نیاز، اقدامات پیشگیرانه، رعایت قوانین و تامین تجهیزات با کارایی انرژی مطلوب
5. توانمندسازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره وری
6. ایجاد و گسترش محیط کار ایمن و سالم با رویکردی پیشگیرانه
7. تلاش جهت حضور موفق در بازارهای بین المللی 
ما برای حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظام مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف، رعایت الزامات استانداردهای:
مدیریت کیفیت:ISO9001:2015 
مدیریت زیست محیطی: ISO14001:2015 و ISO50001:2011 
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: OHSAS18001:2007
را در دستور کار سازمان قرار داده و خود را متعهد به بهبود مستمر، بازنگری دوره ای سیستم های مدیریتی، رعایت کلیه تعهدات، قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.
 
 
محمدرضا سعیدی
                                                                                                             مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

 

 

کد مدرک: 1000-D-001/07

تاریخ:1398/02/04