چشم انداز. ماموریت. اهداف. ارزش ها

 چشم انداز

 
ترجیح مشــتریان، مطلـوب ذی‌نفعـان
با راه حل‌های پایــدار و نو آورانه آنـرا امـکان پذیر می‌سـازیم.

                                                                                                             ماموریت                                                                                                                                                       
پتروشیمی جم برای تولید و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و رقابت در بازارهای جهانی ایجاد شده است تا با جهت‌گیری کارآفرینانه و مشتری مداری، از طریق بکارگیری سرمایه انسانی متعهد و ماهر، توسعه قابلیت‌های یادگیری، نوآورانه، شبکه ای و عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و احترام به محیط زیست، خلق ارزش و توسعه پایدار را رقم زند.
اهداف کلان شرکت پتروشیمی جم
 1. افزایش پایدار تولید
 2. تکمیل زنجیره ارزش محصولات
 3. جهانی سازی کیفیت محصولات
 4. افزایش عمق حضور در بازارهای بین‌المللی
 5. تعمیق تصویر نام تجاری پتروشیمی جم

                                                                                                                  ارزشها                                                                                                                                           

 1. صیانت از امانت سهامداران
 2. چالش کننده برای کسب موفقیت 
 3. اعتقاد عملی به حفظ محیط زیست
 4. برنامه ریزی مستمر برای بهره وری و تعالی سازمانی
 5. ارتباط موثر با مشتریان
 6. توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خلاقیت
 7. توجه به نیروی انسانی و خانواده های آنها