پتروشمیران

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص) در سال 1382 هجری شمسی  و با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تأسیس گردید و با توجه به افزایش روزافزون تعداد پروژه های پتروشیمی و عدم وجود ساختاری منسجم جهت انجام همزمان مهندسی و مدیریت (MC)  این قبیل طرحها در صنعت کشور، انجام مهندسی و مدیریت پروژه های پتروشیمیایی نیز به اهداف شرکت پتروشمیران نیز اضافه گردید.
 
مهمترین اهداف:
1. سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی
2. انجام خدمات مهندسی و مدیریت (MC) طرحهای پتروشیمیایی در صنعت کشور
3. صدورخدمات مهندسی به خارج از کشور
4. انجام خدمات بازاریابی و بازرگانی خارجی

فعالیتهای عمده:
1. احداث، ساخت، راه اندازی، بهره برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و هیدروکربوری صنایع وابسته 
2. خرید و فروش انواع فرآورده ها و مشتقات پتروشیمی، هیدروکربوری و صنعتی 
3. انجام عملیات های بازرگانی و عقد قراردادهای تجاری لازم
4. انبارداری، تخلیه و بارگیری
5. ایجاد هرگونه شرکت صنعتی، پیمانکاری، خدماتی، مشاورهای و بازرگانی
6. انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی، مقدماتی و نهایی، تهیه طرح بهینه سازی طرحها، طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

  

 34/27 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.
مدیریت این شرکت بر عهده مهندس کلانتری می باشد.

 

 
 
جهت مشاهده وب سایت شرکت پتروشمیران روی لینک زیر کلیک فرمائید. 

 

http://petrochemiran.com