پتروشمیران

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص) در سال 1382 هجری شمسی  و با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تأسیس گردید و با توجه به افزایش روزافزون تعداد پروژه های پتروشیمی و عدم وجود ساختاری منسجم جهت انجام همزمان مهندسی و مدیریت (MC)  این قبیل طرحها در صنعت کشور، انجام مهندسی و مدیریت پروژه های پتروشیمیایی نیز به اهداف شرکت پتروشمیران نیز اضافه گردید.
 
مهمترین اهداف:
1. سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی
2. انجام خدمات مهندسی و مدیریت (MC) طرحهای پتروشیمیایی در صنعت کشور
3. صدورخدمات مهندسی به خارج از کشور
4. انجام خدمات بازاریابی و بازرگانی خارجی

فعالیتهای عمده:
1. احداث، ساخت، راه اندازی، بهره برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و هیدروکربوری صنایع وابسته 
2. خرید و فروش انواع فرآورده ها و مشتقات پتروشیمی، هیدروکربوری و صنعتی 
3. انجام عملیات های بازرگانی و عقد قراردادهای تجاری لازم
4. انبارداری، تخلیه و بارگیری
5. ایجاد هرگونه شرکت صنعتی، پیمانکاری، خدماتی، مشاورهای و بازرگانی
6. انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی، مقدماتی و نهایی، تهیه طرح بهینه سازی طرحها، طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

  

 34/27 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.
مدیریت این شرکت بر عهده مهندس هاشمی می باشد.

مهندس هاشمی

 
 
جهت مشاهده وب سایت شرکت پتروشمیران روی لینک زیر کلیک فرمائید. 

 

http://petrochemiran.com