توسعه پلیمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان مجری پروژه PDH/PP بعنوان یکی از پروژه های مهم توسعه ای و استراتژیک شرکت پتروشیمی جم می باشد که در تاریخ 97/07/25با شماره ثبت 532816  با هدف ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه و خط تولید پروپیلن و پلی پروپیلن ثبت و تاسیس شده است.
محل اجرای این پروژه در ضلع جنوب شرقی فازهای 24-22 پارس جنوبی بوده که این محل با توجه به مزیت های دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی انتخاب شده است. شایان ذکر است روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Cracker های گازی و نیز پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی به لحاظ استراتژیک بودن نوع محصول بسیار حائز اهمیت می باشد.
کلیه مطالعات اولیه در خصوص مقایسه فنی و اقتصادی جهت تولید پروپیلن و با تمرکز بر امکان سنجی احداث فاز سوم پتروشیمی جم انجام شده که این مطالعات شامل خرید وانتقال تکنولوژی یک واحد 600 هزارتنی تولید پروپیلن به روش دی هیدروژناسیون پروپان (PDH)  تحت لیسانس UOP و دو واحد 300هزارتنی تولید پلی پروپیلن (PP) تحت لیسانس شرکت BASELL (بر اساس پلنت موجود شرکت پلی پروپیلن جم) می باشد.
 
مدیریت این شرکت بر عهده جناب آقای مهندس حمیدرضا ولایتی می باشد.
 

100 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.