خط مشی سیستم مدیریت آموزش

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده الفین در جهان در راستای نیل به اهداف تعالی سازمانی به دنبال تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده برتر می باشد. بر این باور هستیم که آموزش رکن اصلی گسترش و توسعه سازمان بوده و تصمیمات مرتبط به آن، تصمیماتی حیاتی برای رشد سازمان تلقی می گردد. لذا این شرکت بمنظور ارتقاء مهارتها و توانمندیها و شایستگی های علمی و فنی کارکنان، سیستم مدیریت آموزش خود را بر مبنای استاندارد ISO 10015 طراحی نموده است و از طریق بهره گیری از تکنولوژی های روز و نرم افزارهای کاربردی مناسب، بدنبال دستیابی به اهداف کلان ذیل می باشد:
1.ارائه آموزش مبتنی بر تامین نیازهای واقعی بر اساس فاصله شایستگی شغل و شاغل و  با آینده نگری  و زمینه سازی برای تغییرات بالنده شرکت .
2ایجاد بستر مناسب  به منظور پرورش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، از طریق برگزاری و اجرای روش های نوین و مؤثر آموزشی . 
3.در راستای جهانی شدن ،استفاده بهینه از دانش و فن آوری روز   دنیا جهت ارائه خدمات آموزشی به کارکنان از طریق توانمند ی درون و برون مرزی  صورت پذیرد. 
4.بهبود مستمر عملکرد مدیریت آموزش از طریق پایش و اندازه گیری میزان اثر بخشی آموزشها  از طریق ارزیابی سطح یادگیری و رفتار کارکنان بعد از دوره آموزشی طبق استاندارد 10015.
5.تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پیمانکاران به حد مطلوب با برنامه های مدون در ارائه  آموزش های تئوری و عملی طی سه دوره کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت.
6.استفاده از دانش خبرگان سازمان در آموزش های درون سازمانی. 
7.ارزیابی تامین کنندگان خدمات آموزشی به منظور بهبود  خدمات  آموزشی.
8.ارتباط با سایر شرکتها از طریق تعامل در خدمات و تبادل دانش.
مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد خود نسبت به موارد فوق، از کلیه همکارن محترم انتظار دارد تا در جهت تحقق این خط مشی تلاش شایسته را مبذول فرمایند.
 

 

سید حسین میرافضلی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کد مدرک:-1000-D-002/02 تاریخ: 1396/03/20