حضور همکاران شرکتی در راهپیمایی 22 بهمن

عکاس: روابط عمومی پتروشیمی جم
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمنحضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرسنل پتروشیمی جم در راهپیمایی 22 بهمن
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید