بازدید معاون وزیرنفت از پروژه فاز 2 پتروشیمی جم

بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  7
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  6
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  5
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  4
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  3
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  2
بازدید معاون وزیر از فاز دو پتروشیمی جم  1
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید