بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری از پروژه ABS/RUBBER پتروشیمی جم

بازدید از فاز دو 4
بازدید از فاز دو 6
بازدید از فاز دو 5
بازدید از فاز دو 3
بازدید از فاز دو 2
بازدید از فاز دو 1
بازدید از پروژه ABS-Rubber 9
بازدید از پروژه ABS-Rubber 6
بازدید از پروژه ABS-Rubber 5
بازدید از پروژه ABS-Rubber 4
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید