تقدیر از تلاش و کوشش خالصانه مدیریت و همکاران مجتمع پتروشیمی جم

تقدیر نامه کاظمیان
تقدیر کاظمیان
تقدیر از ابراهیم زاده
تقدیر از ابراهیم زاده
تقدیر از تلاش و کوشش خالصانه مدیریت و همکاران مجتمع پتروشیمی جم3
تقدیر از تلاش و کوشش خالصانه مدیریت و همکاران مجتمع پتروشیمی جم2
تقدیر از تلاش و کوشش خالصانه مدیریت و همکاران مجتمع پتروشیمی جم1
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید