پرسشنامه نظرسنجی تحقیقات بازار در کنفرانس لوله های پلی الفین

پرسشنامه نظرسنجی تحقیقات بازار شرکت پتروشیمی جم ویژه اولین کنفرانس بین المللی لوله و اتصالات پلی اتیلن

*
*
*
سوالات