درخواست همکاری

بسمه تعالی

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم می رساند:

  1. تکمیل فرم و ثبت اطلاعات صرفاً برای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد
  2. شرکت پتروشیمی جم هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام ثبت نام شوندگان نداشته و در صورت نیاز با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.
  3. اطلاعات ثبت شده پس از زدن دکمه "ارسال" قابل تغییر نمی باشد.
  4. ثبت اطلاعات درخواستی که با علامت ستاره (*)  مشخص شده اند الزامی است.
اطلاعات فردی
*
*
*
*
اطلاعات تماس:
*
*
*
*
درصورت اخذ مجوز کار از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اطلاعات تحصیلی
*
*
*
*
*
سوابق کاری
آشنایی با زبان خارجه
مهارت‌ها و تواناییها
سایر مهارت‌ها (نرم افزارهای کامپیوتری یا تخصصی):


* = ضروری