سهامدار گرامی!
جهت ثبت تراکنش لازم است در قسمت توضیحات سهامداران حقیقی کد ملی (10رقمی) و سهامداران حقوقی شناسه ملی(11رقمی) را وارد نمایند.

 

موارد زیر جهت ثبت تراکنش الزامی می‌باشد:

🟠 اطلاعات را به صورت کامل وارد نمایید در صورت عدم ورود اطلاعات تراکنش شما ثبت نخواهد شد.***

 

🟠خواهشمند است سهامداران محترم پس از پرداخت، رسید پرداخت به همراه گواهی حق تقدم رابه دبیرخانه شرکت ارسال نمایند.***

 

🟠 سهامدارانی که از پرسنل شرکت می باشند فیش واریزی به همراه گواهی حق تقدم را از طریق اتوماسیون اداری به نام مهدی پور (کارشناس افزایش سرمایه 99) ارسال نمایند. ***

 

🔹درگاه پرداخت حق تقدم🔹