اخبار

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
[ تعداد بازدید : ۱۰ ]
۱۷ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
[ تعداد بازدید : ۱۲۸ ]
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵
کشیک ارشد یا رئیس نوبتکاری مجتمع جانشینی برای رئیس مجتمع در ساعات غیر اداری، شیفت و تعطیلات مجتمع های پتروشیمی است.
[ تعداد بازدید : ۱۸۸ ]
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸
پتروشیمی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تولیدی در صنایع کشور بوده که بخش اعظمی از آمار‌های صادرات غیرنفتی را، وابسته به خود کرده و این صنعت، در دهه‌های ۷۰ تا ۸۰ با سرمایه‌گذاری مناسبی همراه شد تا میزان رشد و صادراتی که امروز شاهد آن هستیم، پایه‌گذاری شده باشد.
[ تعداد بازدید : ۲۰۰ ]
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی مقاومتی است، گفت: صنعت پتروشیمی می‌تواند روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب بخشد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۵ ]
۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۰
بازار معاملات سهام پتروشیمی در هفته منتهی به 25 تیرماه، با روزهای منفی و در عین حال صعود شارپی مواجه شد. در این هفته سهام گروه شیمیایی ها بیشترین جذب ورود پول حقیقی را نسبت به حقوقی ها به خود اختصاص دادند.
[ تعداد بازدید : ۲۵۰ ]
۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۲
[ تعداد بازدید : ۴۴۴ ]
۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
[ تعداد بازدید : ۵۵۸ ]