سقایی درباره تاثیر منفی این تغییرات گفت: تغییرات نرخ ارز در پروژه‌های جاری موجب اختلاف در نرخ تسعیر ارز بین کارفرما و پیمانکاران می‌شود. پیشنهاد‌های ریالی دریافتی در مناقصه‌ها (تدارکات و پروژه‌هایی که ارزبری دارند) در مدت زمان بسیار کوتاه معتبر بوده و در شرکت‌هایی که تصمیم‌گیری بوروکراتیک است باعث بروز مشکلات قراردادی و کند شدن فرآیند‌ها می‌شوند.  عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی جم درباره برنامه‌های تولیدی این شرکت در سال‌جاری گفت: برنامه تولید تقریبا مشابه عملکرد و رکوردهای تولید سال ۹۹ در نظر گرفته شده و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مجموع تولید محصولات اصلی و فرعی خواهد بود. تولید اتیلن حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن و مجموع دو واحد پلیمری حدود ۶۶۰ هزار تن  و محصولات شیمیایی حدود ۱۲۵۰ هزار تن برنامه‌ریزی شده است. سقایی درباره تاثیر شیوع پاندمی کرونا بر فعالیت شرکت گفت: در برخی موارد شیوع بیماری کرونا با توجه به کاهش قیمت‌ها  تاثیر مستقیمی بر فروش محصولات پتروشیمی‌ها گذاشته است که این رخداد ناشی از وضع محدودیت‌های اجتماعی از جمله کاهش نیروی کار، افت قیمت محصولات در سطح جهانی و کاهش ارتباط با شرکت‌های معتبر و صاحب تکنولوژی بوده است که پیش‌بینی می‌شود با کنترل این ویروس و  واکسیناسیون جهانی تا پایان سال‌جاری به اهداف از پیش تعیین‌شده مطابق برنامه‌ریزی قبلی دست پیدا کنیم.