اخبار

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
انتشار آگهی مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده پتروشیمی جم در تاریخ 30 تیرماه 1393.
آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 32285 
به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) مورخ 1393/04/30 و مجوز شماره276720/121  مورخ 1393/04/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 4,800 میلیارد ریال به مبلغ 9,600 میلیارد ریال، منقسم به 9,600 میلیون سهم 1,000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1) سرمایه فعلی شرکت: 4,800 میلیارد ریال
2) مبلغ افزایش سرمایه: 4,800 میلیارد ریال
3) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 9,600 میلیارد ریال
4) ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
5) تعداد سهام عرضه شده: 4,800 میلیون سهم
6) نوع سهم: عادی
7) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ 4,800,000 میلیون ریال انجام خواهدشد.
8) موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه و تکمیل پروژه های Rubber/ABS جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات جدید.
9) به هر صاحب سهم، در ازای هر یک سهم متعلقه در تاریخ 1393/04/30، تعداد یک حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد. 
10) سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11) مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12) سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند: 

سهامدارانی که که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند می بایست ظرف مهلت مقرربهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب شماره 4460885381 و شماره شبا 81-8853-4460-0000-0000-0120-48IR این شرکت نزد بانک ملت بیمارستان دی کد 65219  واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم با پست سفارشی به نشانی: تهران- خیابان سعدی جنوبی- پایین تر از چهار راه استقلال (مخبرالدوله)- جنب بانک ملی سعدی- ساختمان تقی نیا- طبقه همکف- تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) کد پستی 1144715816 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به همین آدرس تحویل ورسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه مراتب را با پست سفارشی به نشانی: تهران – خیابان سعدی جنوبی- پایین تر از چهار راه استقلال (مخبرالدوله)- جنب بانک ملی سعدی- ساختمان تقی نیا- طبقه همکف- تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) کدپستی 1144715816 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به همین آدرس تحویل و رسید دریافت نمایند. 

13) در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نمایند. باتوجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره 4460885381 و شماره شبا 81-8853-4460-0000-0000-0120-48IR این شرکت نزد بانک ملت بیمارستان دی کد 65219   اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه ، به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی: تهران- خیابان سعدی جنوبی پایین تراز چهار راه استقلال (مخبر الدوله)- جنب بانک ملی سعدی- ساختمان تقی نیا- طبقه همکف- تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) کد پستی 1144715816 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به همین آدرس تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14) حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید. 
سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در شرکت فرابورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.jpcomplex.ir مراجعه و یا با شمارۀ 88654545-021 تماس حاصل نمایند. 
گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.jpcomplex.ir و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می باشد.

شـرکت پتـروشیمـی جـم (سـهامـی عـام)

رضا عاصم نخجوانی     سید علی بهشتیان

۹ شهریور ۱۳۹۳ ۱۵:۵۰
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم |
تعداد بازدید : ۵,۵۲۸
کد خبر : ۶۵۳
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید