محصولات


       

بوتادین
بوتن - 1
پلی‌اتیلن‌سنگین
پلی‌اتیلن‌سبک‌خطی
الفین

 

 

 

 

 

 

جهت مشاهده گواهینامه های استاندارد محصولات اینجا  کلیک نمایید.