مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی مزایده عمومی شماره 03-99 فروش سیستم کنترلی ESD واحد الفین شرکت پتروشیمی جم
99-03 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مزایده عمومی شماره 02-99 فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی(پلیمری)
99-02 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مزایده
فراخوان جهت مناقصه ی عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار ساخت نیم سوله کارگاه مرکزی مجتمع پتروشیمی جم
04-99 ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ ‎PARTS FOR "GHIBSON" BUTTERFLY VALVES مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-952682 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامینRIETSCHLE VACUUM PUMP
99-JPC-982590 ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ PARTS FOR "RKR" SCREW COMPRESSOR STATIO مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-981133,981153,981891,982968 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ Narvik Yarway Desuperheater Control Valves مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-982950 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین FITTING,ELBOWS,REDUCER
98-JPC-950086 ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان تجهیزات برق و ابزار دقیق
  فراخوان
آگهی فراخوان عمومی مناقصه تامین P/F "Druck" Hand-Held Pressure Calibrator شرکت پتروشیمی جم
JPC-983043 ۶ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی فرخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان تجهیزات کامپیوتری و شبکه (واحد منابع)
  ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فراخوان
فراخوان شناسایی خریداران حدود 1000 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی جم
  ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ فراخوان
آگهی مناقصه عمومی "Bently Nevada" MODULE (CARD) مجتمع پتروشیمی‌جم
JPC - 973637 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی JPC - 973849 مجتمع پتروشیمی‌جم
JPC - 973849 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین "Parker" Accessories for manifold مجتمع پتروشیمی‌جم
99-JPC-10 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی سرور HP – CISCO-SAN و متعلاقات مجتمع پتروشیمی‌جم
-JP-0599 ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین CO2 ANALYZER FOR DECOKE DRUM به همراه قطعات جانبی
98-JPC-946173 ۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیرآلات مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-973778 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین انواع مفتول تو پر گرد لاستیکی مجتمع پتروشیمی‌جم
PJS-973293 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، جهت تامین انواع اتصالات مجتمع پتروشیمی‌جم
PJP-981086&982657 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه