مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
تامین 57,000 کیلوگرم ماده شیمیایی 4-tert butyl catechol
PJS-4000500 ۳ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
تامین 30,000 کیلوگرم ماده شیمیایی Magnesium Ethylate
PJS-4000319 ۳ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
پوشش های پلیمری جهت کاهش انتشار آلاینده های BTEX و VOX از حوضچه های RAINY
992178 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "Spirax Sarco" STEAM TRAP
1400-PJS-991500 ۱ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
شناسایی تولید کنندگان داخلی برای تامین ماده Molecular sieve های مجتمع پتروشیمی جم
  ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ فراخوان
تامین AUTOMATIC DOOR
PJS – 990377 ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تلویزیون شهری
PJD-4000014 ۵ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
تامین اقلام یدکی برندهای تحریمی
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ فراخوان
مزایده عمومی فروش 1000 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی جم
1400-02 ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ مزایده
قرارداد اجرای داربست بندی و رنگ آمیزی خطوط و تجهیزات و استراکچر های فلزی و شماره زنی خطوط در واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم
00-06 ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین کمپرسور و قطعات جانبی با برند BITZER
PJS-991895 ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
مفتول توپر گرد PJD-990455
  ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "BREVINI" POWER TRANSMISSION
992326 ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین PARTS FOR "LA TECNO VALVO" ACTUATOR FOR PISTON VALVE
950246 ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین P/F "WAESCHLE" BUCKET WHEEL CONVEYING UNIT
972931 ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تعمیر، سرویس و نگهداری ریچ استاکرهای لینده مجتمع پتروشیمی جم
00-04 ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "VAN STEENAPP. " QUENCH OIL FITTING
970409 ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
مفتول توپر گرد
PJS-940285&941391&941555&952202&961983&962442&9624 ۳ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تامین Condensing Unit
PJS-992464 ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
JPC-991998 ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه