مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
ساخت، بسته بندی و حمل کیسه سه لایه مجتمع پتروشیمی جم
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
ساخت، بسته بندی و حمل کیسه سه لایه مجتمع پتروشیمی جم
99-27 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین اقلا م مورد نیاز کوره الفین مجتمع پتروشیمی جم شامل RADIANT COIL FOR FURANCE
99-PJS-991514 ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی تمدید مجدد مدت زمان تحویل اسناد مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل کامل 60-E-3090 واحد بوتادین مجتمع پتروشیمی جم
99-PJL-980026 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین "TLV" TERMO DYNAMIC STEAM TRAP
99-PJS-982130 ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ ‎ PARTS FOR "SUNDYNE" CENTRIFUGAL PUMP مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-991571,991477 ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین جامبوبگ لیفه ای با چاپ کلیشه
99-JPC-992197 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات پودر درجه یک پلی اتیلن سنگین بادی BL3 و پودر درجه یک PE100
99-23 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین لوازم آشپزخانه
991080 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
قرارداد تهیه بخشی از مصالح و اجرای عملیات ترمیم بتن کف انبار محصول ویارد کانتینری واحد های HD-PE مجتمع پتروشیمی جم
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ فراخوان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تامین Control Valve
99-PJS-982642 ۷ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "Durag" Flow meter
JPC – 992427 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین مواد شیمیایی مورد نیاز واحد الفین
99-JPC-992523 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین اقلا م مورد نیاز کوره الفین مجتمع پتروشیمی جم شامل CT-100 CERAMIC FIBER & CRF STRIP& CASTABLE RADIANT SHADOBOXES &
99-PJS-991907& 99-PJS-991906 & 99-PJS-991902 ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تامین PARTS FOR "PERONI" METERING PUMP
99-PJS-991975 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ساخت و تامین سلولهای ورودی/خروجی تابلو برق
JPC-980148 ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی تمدید مدت زمان تحویل اسناد مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل کامل 60-E-3090 واحد بوتادین مجتمع پتروشیمی جم
99-PJL-980026 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین JUMBO BAGS از نوع لیفه ای با کلیشه
99-JPC-992197 ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تامین زود بست جتمع پتروشیمی‌جم
PJS-992014 ۲ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ ‎ PARTS FOR "AST" SAFETY RELIEF VALVES مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-992063,992072,992075 مناقصه