مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
تامین PARTS FOR “JANSENS & DIEPERINK B.V.” STORAGE SILO
99–PJS-992560 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامین PARTS FOR "INGERSOLL-RAND" AIR COMPRESSOR
99 – PJS – 992221-2 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامینPARTS FOR “AMRI-KSB” BUTTERFLY VALVES
99-PJS-973785 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامینPARTS FOR "ALSTOM" PRIMARY T.L.E
99-PJS-950575 مناقصه
تامینPARTS FOR “FLOWSERVE” CENTRIFUGAL PUMP
99-PJS-990870 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامینPARTS FOR “CCI” BTG STEAM DESUPERHEATER
99-PJS-82368 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
ساخت، بسته بندی و حمل کیسه سه لایه مجتمع پتروشیمی جم
99-27 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین اقلا م مورد نیاز کوره الفین مجتمع پتروشیمی جم شامل RADIANT COIL FOR FURANCE
99-PJS-991514 ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تمدید مجدد مدت زمان تحویل اسناد مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل کامل 60-E-3090 واحد بوتادین مجتمع پتروشیمی جم
99-PJL-980026 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین "TLV" TERMO DYNAMIC STEAM TRAP
99-PJS-982130 ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ ‎ PARTS FOR "SUNDYNE" CENTRIFUGAL PUMP مجتمع پتروشیمی جم
99-PJS-991571,991477 ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین جامبوبگ لیفه ای با چاپ کلیشه
99-JPC-992197 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات پودر درجه یک پلی اتیلن سنگین بادی BL3 و پودر درجه یک PE100
99-23 ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین لوازم آشپزخانه
991080 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
قرارداد تهیه بخشی از مصالح و اجرای عملیات ترمیم بتن کف انبار محصول ویارد کانتینری واحد های HD-PE مجتمع پتروشیمی جم
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ فراخوان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تامین Control Valve
99-PJS-982642 ۷ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "Durag" Flow meter
JPC – 992427 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین مواد شیمیایی مورد نیاز واحد الفین
99-JPC-992523 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تامین اقلا م مورد نیاز کوره الفین مجتمع پتروشیمی جم شامل CT-100 CERAMIC FIBER & CRF STRIP& CASTABLE RADIANT SHADOBOXES &
99-PJS-991907& 99-PJS-991906 & 99-PJS-991902 ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تامین PARTS FOR "PERONI" METERING PUMP
99-PJS-991975 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه