مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروژه مطالعات مفهومی (Concept study)، مطالعات امکان سنجی (Feasibility study )با هدف تعیین بهترین سناریو افزایش ظرفیت واحد HDPE و تهیه اسناد مهندسی پایه مربوطه و اسناد ورود به فاز EPC
00-09 ۶ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
تامین METERING PUMP
99-PJS-4001211 ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
تامین STORAGE VESSEL FOR AL-ALKYL2
99-PJS-4001288 ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه مکانیزاسیون انبار محصول با استفاده از تکنولوژی های نوین
1400-16 ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین Electrical Panel
JPC-992081 ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
ایجاد سامانه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
1400-12 ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
شناسایی تامین کنندگان اقلام ساخت شرکت COPES-VULCAN
  ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ایجاد سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
1400-13 ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین مفتول گرد گرافیتی
981820 ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین PARTS FOR "RENK" SLEEVE BEARING
00-PJS-950311 ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین "TLV" FREE FLOAT STEAM TRAP
00-PJS-970356 ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
شناسایی پیمانکاران طراحی، تامین، ساخت و نظارت برنصب برنرهای جدید" شامل تایل، دمپر، تیپ برنر و رایزر" برای کوره های واحد الفین شرکت پتروشیمی جم
  ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
شناسایی پیمانکاران طراحی، تامین، ساخت و نظارت برنصب برنرهای جدید" شامل تایل، دمپر، تیپ برنر و رایزر" برای کوره های واحد الفین شرکت پتروشیمی جم
00-15 ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین دستگاههای تراش از طریق فراخوان عمومی
952086 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین FLOW Nozzle مورد نیاز مجتمع
99-jpc-991062 ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی فراخوان شناسایی منابع و تامین کنندگان الکتروموتورهای با برند های " HELMKE" و " VEM " مجتمع پتروشیمی‌جم
PJD-962020 ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
تامین یک دستگاه جرثقیل سقفی 25 تن .
PJD-4000530 مناقصه
تامین یک دستگاه TWIN SCREWS FOR JSW EXTRUDER
  ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
فراخوان عمومی جهت شناسایی پیمانکاران واجد شرایط مدیریت طرح (MC) پروژه PDH/PP/Utilities شرکت توسعه پلیمر کنگان
1400-06 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
قرارداد اجرای طرح یکپارچه سازی سیستم های حفاظت کاتدیک مجتمع پتروشیمی جم
00-14 ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ مزایده