معرفی واحد سهام

شرکت پتروشیمی جم در 90/08/02 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان می باشد. این شرکت در تاریخ 91/12/01 موفق به پذیرش در بازار دوم فرابورس شد و سهام این شرکت مورخ 1392/06/26 در بازار دوم فرابورس عرضه شد. به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 4 اسفندماه 1393 با انتقال سهام شرکت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی شرکت، از تاریخ 22 تیر ماه 1394 شرکت پتروشیمی جم به عنوان چهارصد و نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، گروه «ساخت مواد شیمیایی اساسی» و طبقه‌ی «ساخت مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت» با کد «63-11-24» و نماد «جم (JAM)» در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و و در تاریخ 18 مرداد ماه در این بازار معامله شد.

 

1 جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 اینجا کلیک کنید.

2 جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 اینجا کلیک کنید.

3 جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 اینجا و اینجا کلیک کنید.

4 جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 اینجا کلیک کنید.

5 جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 اینجا کلیک کنید.

6 جهت مشاهده اطلاعات پیش بینی و بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 اینجا

7 جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 95 اینجا کلیک کنید.

8 جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1395 اینجا کلیک کنید.

9 جهت مشاهده اطلاعات پیش بینی و بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1396 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات پیش بینی و بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 95 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات پیش بینی و بودجه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1396 اینجا کلیک کنید.

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است