تاریخ انتشار: جمعه 25 تیر 1400
دهمین مانور پتروشیمی جم در سال 1400 / نشتی هیدروکربن در واحد مخازن

  دهمین مانور پتروشیمی جم در سال 1400 / نشتی هیدروکربن در واحد مخازن

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، هدف از برگزاری این مانور ارزیابی آمادگی پرسنل بهره‌برداری ،تعمیرات، حراست، آتش نشانی و بهداری در مقابله با شرایط اضطراری، ارزیابی نحوه تعامل بهره برداری واحد با دیگر واحدهای درگیر در مانور و ارزیابی نحوه اقدامات کنترلی بهره برداری واحد فقط در محل حادثه بوده است. 

در پایان مانور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری واحد مخازن، عملکرد "افسر حراست، افسر لجستیک و تعمیرات" به لحاظ سرعت عمل، هماهنگی‌ها و نحوه سازماندهی و بسیج نیروها و نحوه برنامه‌ریزی؛ "بهداشت و درمان" به لحاظ استقرار خودروهای آمبولانس، بررسی شرایط حادثه، میزان هماهنگی، توانایی انعطاف، تصمیم‌‌گیری و مقابله با تغییر شرایط و چالش‌های احتمالی؛ " تیم فرماندهی حادثه" به لحاظ ارزیابی صحیح از وضعیت تجهیزات و امکانات مورد نیاز در راستای تسهیل فرماندهی حادثه، نحوه ارزیابی‌های اولیه شرایط حادثه، وضعیت هماهنگی ستاد فرماندهی حادثه با ستاد مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار گرفت. 

همچنین ارزیابی "موضوعات ایمنی" از لحاظ سرعت عمل گروه در مواجهه با شرایط اضطراری، مشخص کردن ستاد فرماندهی در منطقه ایمن برای اعضاء ستاد فرماندهی؛ "نحوه تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و اجرا" از لحاظ وضعیت یکپارچگی و یکنواختی برنامه‌های استراتژیک، اجرایی و عملیاتی، "نحوه اعلام و اعزام تیم آتش نشانی" به لحاظ نحوه اعلام کنترل آتش نشانی به اعضاء ستاد فرماندهی حادثه یا مدیریت بحران، سرعت عمل گروه بهره‌برداری در مواجهه با شرایط اضطراری و بررسی نقاط قوت و ضعف عملیات صورت گرفت.

گفتنی است در نشست پایانی ارزیابی فاکتورهای مختلف مانور پیشنهاد شد با توجه به شرایط اضطراری و واقعی، دوره آموزشی مناسب آشنایی با فرماندهی حادثه برای سرپرست‌های شیفت بهره‌برداری، کشیک ارشد مجتمع، افسر حراست و کشیک ارشد تعمیرات و پرسنل بهره‌برداری، تعمیرات، بهداری و حراست  برگزار شود. 

تصاویر
  • دهمین مانور پتروشیمی جم در سال 1400 / نشتی هیدروکربن در واحد مخازن
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است