تاریخ انتشار: جمعه 25 تیر 1400
بیستمین و هشتمین مانور سالیانه پتروشیمی در سال 99 / مانور مشترک

  بیستمین و هشتمین مانور سالیانه پتروشیمی در سال 99 / مانور مشترک

تیتر
لید

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم : مانور آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری با موضوع آتش سوزی از فلنج تانک 957 واحد مخازن پتروشیمی جم انجام و اقدامات مورد نیاز برای غلبه بر مشکلات در محدوده مورد نظر صورت گرفت.

در این مانور که با حضور مشترک HSE پتروشیمی جم و پتروشیمی منطقه پارس همراه بود. نیروهای حاضر در عملیات ضمن مهار آتش فرضی ، راهکارهای مقابله با موارد مشابه را بازنگری و چالشهای پیش روی مورد پایش قرار دادند.

همچنین نتایج بدست آمده از مانور انجام شده پس از پایان عملیات و در راستای دستیابی به عملکرد بهتر و سرعت در بازیابی شرایط نرمال بررسی و نقاط ضعف و قوت شناسایی می شود.

شایان ذکر است ، مجموعه مانورهای آموزشی اداره HSE به صورت مدوام و بدون اعلان قبلی ، بمنظور شبیه سازی شرایط واقعی و تست عملکرد پرسنل و تجهیزات برگزار می شود. که متناسب با شرایط موجود از کمکهای منطقه ای نیز جهت مشارکت دعوت بعمل می آید.

تصاویر
  • بیستمین و هشتمین مانور سالیانه پتروشیمی در سال 99 / مانور مشترک
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است