واحد الفین

واحد الفین پتروشیمی جم با ظرفیت تولید 1.320.000 تن اتیلن و 306 هزار تن پروپیلن در سال با مجموع کل محصولات برابر با 2.359000 تن در سال، یکی از بزرگترین واحدهای الفین درکشور و جهان است. در ساخت این واحد از تکنولوژی‌های روز استفاده شده و در انتخاب ظرفیت‌ها هم، مقیاس جهانی رعایت شده است..

1 از خصوصیات منحصر به فرد واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم، نسبت به دیگر واحدهای (مشابه)، ظرفیت بالای تولید و امکان بهره‌وری از کوره های دو منظوره (انعطاف پذیر) است که آن را قادر می سازد تا از هر دو خوراک مایع و گاز استفاده نماید.

2 تنوع خوراک و تولید متنوع محصولات و ارتباط با واحدهای مهم منطقه پارس جنوبی در هر دو بخش گاز و پتروشیمی، از دیگر خصوصیات استراتژیک واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم می باشد.

 
محصولات واحد الفین

اتیلن، پروپیلن،هیدروژن، بنزین پیرولیز خام، نفت کوره CFO، ترکیبات چهارکربنه

خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم نسبت به دیگر واحدها ظرفیت بالای تولید و استفاده از کوره های flexible که قادر به استفاده از خوراک مایع و گاز می باشد. خوراک واحد شامل خوراک گازی (اتان) و انواع خوراک مایع شامل گاز مایع، برش سبک، رافینیت، برش پنتان و پروپان برگشتی و برش C4 هیدروژنه برگشتی می باشد. خوراک مایع از پتروشیمی نوری و بخشی از خوراک گازی از فازهای 4، 5 ، 9، 10 پارس جنوبی و بخش دیگری از پتروشیمی پارس تامین می شود. در کوره های مایع و گاز واحد الفین طی یک واکنش گرماگیر، عمل کراکینگ یعنی شکستن هیدروکربورها در مجاورت بخار آب صورت می گیرد. جریان خروجی از کوره ها پس از سرد سازی سریع و جداسازی آب و محصول CFO از آن در کمپرسور کاز کراکینگ ، فشرده شده و پس از طی مراحل مختلف سردسازی ، فرآورده های ارزشمندی که شامل اتیلن، پروپیلن، ترکیبات چهارکربنه و بنزین پیرولیز است،تفکیک می گردند . محصولات سپس بر حسب نیاز به واحد های مصرف کننده و یا مخازن ارسال می گردد.

معرفی واحد الفین
معرفی واحد الفین
 

 

نام محصول میزان تولید در سال
اتیلن 1345 هزار تن
هیدروژن 1.5 هزار تن
بنزین پیرولیز خام 216 هزار تن
نفت کوره CFO 38 هزار تن
ترکیبات چهارگانه 265 هزار تن
متان 3.9 هزار تن

جهت مشاهده جزئیات بیشتر کاتالوگ محصولات واحد الفین را مطالعه نمایید

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است