• جم صنعت کاران
  • پتروشیمی جم‌پیلن
  • توسعه پلیمر پادجم
  • پتروشمیران
  • توسعه پارک صنعت گوهر افق
  • توسعه پلیمر کنگان
شرکت فنی مهندسی جم صنعت کاران

شرکت جم صنعت کاران در سال 1386 هجری شمسی با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های کارکنان متخصص و کارآزموده صنعت نفت به عنوان شرکت اصلی تعمیر و نگهداری شرکت پتروشیمی جم تأسیس گردید. این شرکت علاوه بر فعالیتهای تعمیر و نگهداری واحدهای مختلف پتروشیمی جم، اجرای نصب و ساختمان، پیشراه اندازی و راه اندازی دو واحد پتروشیمی جم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

این شرکت با استفاده از توان علمی و فنی، دانش و مشارکت نیروهای متخصص، مجرب و شایسته خود؛ بهره‌گیری از حمایت و همراهی سهامداران و به کارگیری مدرنترین تجهیزات و ماشین آلات در تلاش است همواره سیستم‌ها، روش‌ها و فنآوری‌های مورد استفاده خود را توسعه و بهبود داده و با بکارگیری رویکردهای نوین و اصول تعالی به شرکتی یادگیرنده، نوآور و سرآمد تبدیل گردد.

 

 

شایستگی های اصلی:

1 اعتبار و تجربه درخشان اجرایی در ارایه خدمات تعمیر و نگهداری، عملیات نصب و راه اندازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

2 وجود نیروهای شایسته، پرتلاش و منتخب از بهترین متخصصین مجرب و فعال

3 مجهز به بزرگترین کارگاه های تعمیرات و ابزار دقیق پیشرفته با آخرین سیستمهای الکترونیکی مدرن در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

4 در اختیار داشتن انواع ماشین آلات سنگین مدرن (جرثقیل ها، لیفتراک‌ها و ... )

 

 

فعالیتهای عمده:

1 طراحی و مهندسی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2 تعمیر و نگهداری

3 ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی

4 پشتیبانی عملیاتی و خدماتی

5 بازرگانی، تامین و تدارکات

 

 

100 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس علی ابراهیم زاده می باشد.

جهت مشاهده وب سایت شرکت جم صنعت کاران روی لینک زیر کلیک فرمائید.

www.jskco.ir

 پتروشیمی جم‌پیلن

در سال 1383 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه تأسیس گردید. این شرکت تولیدکننده انواع گریدهای پلی پروپیلن با نام تجاری” JAMPILEN ” و با بالاترین کیفیت با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد Spheripol با ظرفیت اسمی 300 هزار تن در سال می باشد. شرکت پتروشیمی جم‌پیلن قادر به تولید بیش از 120 نوع از گریدهای پلی پروپیلن شامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربه پذیر (هتروفاز) و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است. دسترسی مناسب به خوراک، ظرفیت تولید با مقیاس جهانی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تنوع سبد محصول، استفاده از روزآمدترین تکنولوژی تولید، خوراک مبتنی بر گاز و بسیاری عوامل دیگر باعث شده است که شرکت پتروشیمی جم‌پیلن به عنوان تنها و بزرگ ترین تولیدکننده تخصصی پلی پروپیلن در کشور با راهبرد خلق ارزش به سود مشتری، جایگاه خود را به عنوان پیشتاز در بازار به خوبی تثبیت نماید. شرکت پتروشیمی جم‌پیلن از تکنولوژی منحصر به فرد و مدرن Spheripol متعلق به LyondellBasell به عنوان یک تکنولوژی پیشرو جهت تولید طیف گسترده ای از گرید های پلی پروپیلن استفاده می کند. این امر تولیدات شرکت پتروشیمی جم‌پیلن را با تولیدات سایرتولیدکنندگان معتبر داخلی و بین المللی قابل رقابت ساخته است.

 

 

مأموریت:

ما خود را متعهد به ارزش آفرینی پایدار برای کلیه ذینفعان با توسعه قابلیت های سازمان در تولید و فروش پلی پروپیلن، با رویکرد نوآوری، تنوع بخشی محصولات، بهبود کیفیت مستمر و رعایت قوانین والزامات می دانیم.

این شرکت قادر به تولید انواع گریدهای پلی پروپیلن در یک طیف گسترده و منطبق با نیاز صنایع تکمیلی م یباشد که تاکنون موفق به تأمین % 33 از نیاز بازار مصرف گردیده است.

1 هموپلیمر

شکل دهی حرارتی

اکستروژن(فیلم BOPP ، فیلم تخت، ورق، انواع الیاف رافیا، CF، BCF و نبافته)

اکستروژن(فیلم BOPP ، فیلم تخت، ورق، انواع الیاف رافیا، CF، BCF و نبافته)

2 کوپلیمر رندوم

اکستروژن ( فيلم BOPP ، ورق، ، لوله)

قالبگیری تزریقی

3 ترپلیمر

بسته بندی موادغذایی

4 کوپلیمر هتروفاز

قالبگیری تزریقی

شکل دهی حرارتی

اکستروژن (ورق، لوله،پروفیل)

قالبگیری بادی

 

 

44 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس رضاگنجی ارجنکی می باشد.

جهت مشاهده وب سایت شرکت پتروشیمی جم‌پیلن اینجا کلیک فرمائید.

دانلود کاتالوگ محصولات

توسعه پلیمر پاد جم

شـرکت توسـعه پلیمـر پاد جم (سـهامی خـاص) به‌عنوان مجـری طـرح تولیـد Rubber/ ABS توسـط شـرکت پتروشـیمی جـم در سـال 1394 خورشـیدی تأسـیس گردیـد. ایـن طـرح در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس واقـع در بنـدر عسـلویه در زمینـی بـه مسـاحت ۱۵ هکتـار، بـا ظرفیـت تولیـد 200.000 متریـک تـن ABS در سـال و 60.000 متریـک تـن Rubber در سـال تحـت لیسانس یکـی از بروزتریـن تکنولوژی‌هـای دنیـا کـه در اختیـار شـرکت A.p.S –Versalis-Eni است، در حـال احـداث اسـت و تاکنـون بیـش از 80 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. مهندسـی پایـه ایـن طـرح توسـط شـرکت Tecnimont ایتالیـا انجام‌شده اسـت. مجتمـع پلیمـری پاد جم قـادر اسـت ۹ گریـد گوناگـون ABS و ۳ محصـول متفـاوت Rubber در ۷ گریـد گوناگـون) بـرای اولیـن بـار و به ‌صورت انحصـاری در ایـران بـا بالاترین کیفیـت را تولیـد نمایـد. خوراک‌های دریافتـی ایـن مجتمـع شـامل اسـتایرین، بـه میـزان ۱۵۲ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی پـارس، ۱ و ۳ بوتادیـن، بـه مقـدار ۵۴ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی جـم و آکریلونیتریـل بـه میـزان ۴۷ هـزار تـن در سـال از خـارج کشـور تأمیـن می‌گردد. کلیـه سرویس‌های جانبـی ایـن مجتمـع از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی دماونـد تأمیـن می‌گردد

 

 

واحدها عملیاتی Rubber و ABS

کارخانـه تولیـد Rubber مجتمـع پتروشـیمی پاد جم، اولیـن و تنهـا تولیدکننـده سـه محصـولSB،SBS و LCBR در ۷ گریـد پرکاربـرد بـر اسـاس تقاضـای بـازار در ایـران است. ایـن کارخانـه بـر اسـاس فرآینـد Batch طراحی‌شده و پیش‌بینی می‌شود در ســال 1400 فاز اول ABS بــه بهره‌برداری برســد.

کارخانــه تولیــد ABS مجتمــع پتروشــیمی پاد جم، اولیــن و تنهــا تولیدکننــده محصــول ABS بــا تکنولــوژی Mass Continuous در ۹ گریــد پرکاربــرد بــر اســاس تقاضــای بــازار است. لیسانس این واحدها بر اساس بروزترین دانش فنی شرکت اروپائی)Europa -Polimeri ) A.p.S Eni-Versalis و مهندسی پایه و تفصیلی طرح توسط شرکت Tecnimont ایتالیا تأمین‌شده است.

 

 

100 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

مدیریت این شرکت بر عهده دکتر محمد هاشم نجفی‌اردکانی می باشد.
جهت مشاهده وب سایت شرکت توسعه پلیمرپادجم روی لینک زیر کلیک فرمائید
www.pjpc.ir

پتروشمیران

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص) در سال 1382 هجری شمسی و با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تأسیس گردید و با توجه به افزایش روزافزون تعداد پروژه های پتروشیمی و عدم وجود ساختاری منسجم جهت انجام همزمان مهندسی و مدیریت (MC) این قبیل طرحها در صنعت کشور، انجام مهندسی و مدیریت پروژه های پتروشیمیایی نیز به اهداف شرکت پتروشمیران نیز اضافه گردید.

 

 

مهمترین اهداف:

1سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی

2 انجام خدمات مهندسی و مدیریت (MC) طرحهای پتروشیمیایی در صنعت کشور

3صدورخدمات مهندسی به خارج از کشور

4 انجام خدمات بازاریابی و بازرگانی خارجی

 

 

فعالیتهای عمده:

1 احداث، ساخت، راه اندازی، بهره برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و هیدروکربوری صنایع وابسته

2 خرید و فروش انواع فرآورده ها و مشتقات پتروشیمی، هیدروکربوری و صنعتی

3 انجام عملیات های بازرگانی و عقد قراردادهای تجاری لازم

4 انبارداری، تخلیه و بارگیری

5 ایجاد هرگونه شرکت صنعتی، پیمانکاری، خدماتی، مشاورهای و بازرگانی

6 انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی، مقدماتی و نهایی، تهیه طرح بهینه سازی طرحها، طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

 

 

34/27 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس نوابی کاشانی می باشد.

جهت مشاهده وب سایت شرکت پتروشمیران روی لینک زیر کلیک فرمائید

petrochemiran.com

شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻮﻫﺮ اﻓﻖ درسال 1391 هجری شمسی ﺷﻤﺎره 1865 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮐﻨــﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ با ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭼـﻬـــﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺟــﻢ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﺪف ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻻﻫﻮ تاسیس شد. اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮای ﭘﺎرک اﺳﺘﺎﯾﺮن در ﺳﺎل 1385 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠّﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ مطرح و در دستورکار قرارگرفت،ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ 9 ﻫﮑﺘﺎر اﺣﺪاث ﮔﺮدد.

به دلیل اﺷﺘﺮاک در ﺧﻮراک اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎ، ﭘﺎرک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺎرک اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.

 

 

مهمترین اهداف:

1 اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه واﺣﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﻨﻮﻣﺮ

2 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮردﻧﯿﺎز

3 اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮراک و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ

4 اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه 10 ﻫﺰار ﺗﻨﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﻨﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﭘﺮوژهﻫﺎ

5 اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ

6 اﺣﺪاث اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ

 

 

ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا:

1 شرکت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 260 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل، اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮل ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ اﺳﺘﺎﯾﺮن و راﺑﺮ ABS/Rubber

2 ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﺪف ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 136 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل، ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ESBR

3 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻻﻫﻮ:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 120 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ EPS

4 شرکت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 120 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن

 

 

51/37 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس نجفی اردکادنی می باشد.

جهت مشاهده وب سایت شرکت گوهر افق روی لینک زیر کلیک فرمائید.

www.gopc.com

توسعه پلیمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان مجری پروژه PDH/PP بعنوان یکی از پروژه های مهم توسعه ای و استراتژیک شرکت پتروشیمی جم می باشد که در تاریخ 97/07/25با شماره ثبت 532816 با هدف ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه و خط تولید پروپیلن و پلی پروپیلن ثبت و تاسیس شده است.

محل اجرای این پروژه در ضلع جنوب شرقی فازهای 24-22 پارس جنوبی بوده که این محل با توجه به مزیت های دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی انتخاب شده است. شایان ذکر است روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Cracker های گازی و نیز پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی به لحاظ استراتژیک بودن نوع محصول بسیار حائز اهمیت می باشد.

کلیه مطالعات اولیه در خصوص مقایسه فنی و اقتصادی جهت تولید پروپیلن و با تمرکز بر امکان سنجی احداث فاز سوم پتروشیمی جم انجام شده که این مطالعات شامل خرید وانتقال تکنولوژی یک واحد 600 هزارتنی تولید پروپیلن به روش دی هیدروژناسیون پروپان (PDH) تحت لیسانس UOP و دو واحد 300هزارتنی تولید پلی پروپیلن (PP) تحت لیسانس شرکت BASELL (بر اساس پلنت موجود شرکت پلی پروپیلن جم) می باشد.

 

 

مدیریت این شرکت بر عهده جناب آقای مهندس محمد صادق فاضلی می باشد.

100 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است