Sermaye ve Hissedarlar

Kuruluşundan şirkete sermaye, yıl sonuna kadar da (hisse başına nominal değeri 1.000 riyal olarak 4.800.000 milyon hisse dahil) 4.800 milyar rials miktarı aşağıda birkaç adım, (değerinde 120.000 hisse senedi nominal 1.000 riyal dahil) 120 milyon rials miktarı 1392/12/29 gelişmiş

Sermaye değişiklikler (milyon rials rakamlar)
Önceki sermaye Sermaye artırımı son sermaye miktarı Sermaye artışı Tarihi
120 1,080 1,200 Talepler olmuştu 2004/08/01
1,200 3,998,800 4,000,000 Talepler olmuştu. nakid 2006/05/24
4,000,000 800,000 4,800,00 Talepler olmuştu 2007/01/13
Hissedarlar
Kodu Isim Hisse adedi Hisseleri Of%
1 Devlet Emeklilik Fonu Yatırım 1115799923 23.25
2 Devlet Emeklilik Fonu 1097215761 22.86
3 Petrol, gaz ve petrokimya tedarikçileri Şirket yatırım 1089205232 22.69
4 Stok aracı firma özkaynak / girişim iller 720000000 15.00
5 İran Yatırım Grubu 243622667 5.08
6 Stok Özelleştirme Ajansı engellendi 91375331 1.9
7 Tercih edilen hisseler 28624669 0.60
8 Diğer 414156417 8.63
Toplam 4800000000 100