bütadien ünitesi

واحد بوتادین
1-3 ton bütadien İran 115587 büyük üreticisi bir yıllık üretimi ile detaylı mühendisliği ile BASF Almanya ve ses mühendislik firması Lurgi ve Namvaran lisansıyla Jam Petrokimya bütadien birimleri.
BD birimi aşağıdaki bölüme ayrılmıştır:
  1. Birim (BİTKİ)
  2. Depolama (Depolama Tesisleri)
C4 1-3 bütadien izolasyonu çoğu bileşikleri C4-Kesme kaynama noktaları birbirine yakın ve azeotropik olarak oluşturulması ihtimali vardır, çünkü tipik bir basit distilasyon mümkün değildir keser.
tercih edilen çözücü kullanıldığında, ağırlık olarak yaklaşık% 8.3 ihtiva eder (NMP (normal metil pirolidon, su seçici bir solvent ve ekstre edici damıtma işleminde tercih edilen çözücüdür BASF, bazı bileşenlerin uçuculuğu yararlanmak mümkün oldu.
saflaştırma işleminde kullanılan maden damıtılarak ham bütadien 1-3 damıtması.

Bütadien Ünitesi Ürünler

Grade/Product Name
Butadiene 1
Raffinate 2

Bütadien Ünitesi Ürünler

Butadiene 1,3
Raffinate