IPod Enerji Gelişimi

Genel müteahhit (Genel Yüklenici) olarak yurt içi ve yurt dışı projelerde de aktif katılımıyla amacıyla Enerji Geliştirme Şirketi iPod faaliyetlerine güçlendirerek başlamıştır.haline geldi.
Şirketin ana faaliyetler şunlardır:
Tasarım, danışmanlık, denetim ve petrol ve gaz rafinerileri ve petrokimya tesisleri, boru hatları, enerji santralleri ve enerji nakil EPC yöntem ve EPCF için tesislerin inşası ve işletilmesini sözleşme,
Montaj, bakım ve petrol ve gaz rafinerileri ve petrokimya tesisleri, enerji santralleri ve enerji nakil tesislerinin onarımı,
Tedarik, montaj, tamir ve tüm makine, teçhizat ve sanayi üretimi bakım,
Tedarik ve petrol ve gaz rafineri ve petrokimya kompleksleri ve endüstriyel Sayrkarkhanjat için hammadde temini,
Teknik ve ekonomik fizibilite Projeleri raporları,
Güçlü uluslararası işbirliğinin yararlanan dış piyasa için orta vadeli ve uzun vadeli bir strateji geliştirmek için