پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1379 در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بوده‌است که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است.

 
 
 
محصولات

شرکت پتروشیمی جم با توجه به تنوع دریافت خوراک و تولیدات مختلف الفینی درمنطقه ویژه انرژی پارس دارای موقعیتی ویژه نسبت به سایر مجتمع های منطقه می باشد.

HD5035
HD5035

HD5035

Butadiene-
Butadiene-

Butadiene-

.Butadiene
.Butadiene

1,3-Butadiene is a simple diene with the formula C...

Butene-1
Butene-1

Butene-1 is a linear alpha-olefin with the formula...

زیر مجموعه های پتروشیمی جم

مجموعه پتروشیمی جم با هدف سازماندهی و مدیریت زنجیره ای ارزش آفرین از شرکت های اقماری شکل گرفته و رو به گسترش است. شرکت پتروشیمی جم هم اکنون مالکیت 47 درصدی سهام شرکت تولیدی پلی پروپیلن جم و 100 درصدی شرکت های خدماتی جم صنعت کاران، توسعه پلیمر پادجم و توسعه پلیمر کنگان را در اختیار دارد. توسعه این زنجیره از اهداف و راهبردهای کلیدی سهامداران به شمار می رود.

 
استانداردهای پتروشیمی جم
ISO 10015

ISO 10015

ISO 50001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 45001

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است